Projekt Življenje ponoči - Life at Night
Projekt Life+ Narava(LIFE09 NAT/SI/000378)

Alenka Petrinjak
 

Naše društvo je od 1. 9. 2010 do 28. 2. 2014 sodelovalo v projektu, ki se je ukvarjal s problematiko vpliva umetnega osvetljevanja na netopirje in nočne metulje.

Projekt "Življenje ponoči - zmanjševanje negativnih vplivov osvetljevanja objektov kulturne dediščine in izboljšanje naravovarstvenega statusa nočnih živali" (kratko »Življenje ponoči, ang. »Life at night«), je finančno delno podprla Evropska unija (Program Life+ LIFE09 NAT/SI/000378). Partnerji projekta so bili podjetje Euromix, društvo Temno nebo Slovenije, Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, podjetje Baza Media in Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev.

Svetlobno onesnaževanje ima negativne vplive na živali, ki so aktivne ponoči. V projektu smo se člani društva, zaposleni na Oddelku za biologijo in člani društva Temno nebo ukvarjali z možnostjo zmanjšanja negativnih vplivov osvetljenosti cerkvenih odprtin, skozi katere izletavajo netopirji. Spremljali smo izletavanje netopirjev iz izbranih cerkva, pri čemer smo vsako leto spremenili intenziteto in barvo svetlobe, ki jo je oddajala svetilka.

Velik dosežek so posebno izdelane maske za svetilke, ki osvetljujejo le cerkev, ne pa tudi okolice. Nekatere maske so bile izdelane tako, da zakrivajo tudi izletno odprtino, kar omogoča netopirjem pravilno oceno jakosti svetlobe in pravočasen odhod na večerni lov. Na izbranih cerkvah smo poleg spremljanja izletavanja netopirjev ob različni osvetljenosti izletne odprtine, spremljali tudi začetek kotitve ter rast in razvoj mladičev. Izsledke si preberite v Glej, netopir! l. 10, št.1. in v poročilu (Leyman's report).

V projektu se je izkazalo, kako pomembno je delo prostovoljcev v društvu, saj smo le s številnimi prostovoljci uspeli izpeljati večerno terensko delo opazovanja izletavanja netopirjev.

Eden od ciljev projekta je bil informiranje širše javnosti o problematiki svetlobnega onesnaževanja. Člani društva smo pripravili predavanja in delavnice, aktivnosti Mednarodne noči netopirjev (2011, 2012, 2013) ter fotografske razstave. Projekt smo predstavili tudi na 12. Evropskem simpoziju o raziskavah netopirjev, na 3. Mednarodnem simpoziju v Berlinu (Bats in the Anthropocene, 2013).

Izdali smo dve informativni publikaciji o projektu ter zgibanko in brošuro s priporočili o naravi prijaznejša razsvetljava objektov kulturne dediščine (cerkva), ki je namenjena predvsem upravljavcem javne razsvetljave.
file:///C:/Users/Luka/Downloads/Brosura%20Cerkve%2012052014%20(2).pdf

Na koncu projekta je bilo izdelano Poročilo za širšo javnost, imenovan Layman´s Report.
V okviru projekta je bil posnet tudi dokumentarni film (RTV SLO): http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174302315
 
 
VIRI:
Bolta Skaberne in sod., 2014. Naravi prijaznejša razsvetljava objektov kulturne dediščine (cerkva) Priporočila. file:///C:/Users/Luka/Downloads/Brosura%20Cerkve%2012052014%20(2).pdf
Bolta Skaberne in sod., 2014. Življenje ponoči Layman`s report. 2014.
Svetlobno onesnaževanje in energetsko učinkovita zunanja razsvetljava. Društvo Temno
nebo Slovenije: 1-24.
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Berlin%20poster_koncna_min.pdf
Zagmajster, M. 2011. RAZISKOVANJE NETOPIRJEV V OKVIRU PROJEKTA ŽIVLJENJE PONOČI V LETU 2011. Glej, netopir! l.8, št.1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/glej_netopir_8-01.pdf
Kosor, N. in Krivec N., 2011. OPAZOVANJA IZLETAVANJA MALIH PODKOVNJAKOV (RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS) IZ CERKVE V MALI LIGOJNI. Glej, netopir! l.8, št.1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/glej_netopir_8-01.pdf
Konc, M. 2011. AKTIVNOST NETOPIRJEV V BLIŽINI RAZLIČNO ZASENČENIH SVETILK. Glej, netopir! l.8, št.1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/glej_netopir_8-01.pdf
Kač, K. 2011. MOJI PRVI KORAKI K RAZISKOVANJU ZATOČIŠČ MALIH PODKOVNJAKOV (RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS) IN DODANA VREDNOST TAKEGA DELA. Glej, netopir! l.8, št.1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/glej_netopir_8-01.pdf
Zagmajster, M., 2012.  RAZISKOVANJE NETOPIRJEV V OKVIRU PROJEKTA ŽIVLJENJE PONOČI V LETU 2012.  http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/gn_9_v6_final_web.pdf
Bolta Skaberne, B., 2012.  ZAKAJ MORA NOČ OHRANITI SVOJO MOČ – SEMINAR ZA UČITELJE O SVETLOBNEM ONESNAŽEVANJU. http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/gn_9_v6_final_web.pdf
Alagič, A. 2012. DNEVNI POPIS IN OPAZOVANJE IZLETAVANJA NETOPIRJEV NA IZBRANIH CERKVAH.
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/gn_9_v6_final_web.pdf
Govednik, A. 2012. VPLIV RAZLIČNIH LUČI NA AKTIVNOST NETOPIRJEV. http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/gn_9_v6_final_web.pdf
Mihelič, T. 2012. DNEVNI POPISI NETOPIRJEV NA CERKVAH V OKVIRU PROJEKTA LIFE+ ŽIVLJENJE PONOČI V LETU 2012. http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/gn_9_v6_final_web.pdf
Kotnik, J. 2012. OPAZOVANJE PORODNIŠKE KOLONIJE MALIH PODKOVNJAKOV (RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS) NEOSVETLJENI CERKVI PRI TROJANAH.
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/gn_9_v6_final_web.pdf

Petrinjak, A. in Zagmajster, M. The importance of volunteers in bat conservation –
example of activities related to problem of light pollution. http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Berlin%20poster_koncna_min.pdf
Bolta Skaberne, B., 2013. Ob zaključku projekta LIFE+ “Življenje ponoči” - Naravi prijazna osvetlitev cerkva. Glej, netopir! l. 10, št.1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Glej_netopir17.pdf
Zagmajster, M., 2013. Zaključno leto terenskih raziskav netopirjev v okviru projekta “Življenje ponoči”. Glej, netopir! l. 10, št.1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Glej_netopir17.pdf
Zidar, S., 2013. Fotoutrinki s projektnih terenskih dogodivščin. Glej, netopir! l. 10, št.1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Glej_netopir17.pdf
Kotnik, J. 2013. Mladost na podstrešju. Glej, netopir! l. 10, št.1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Glej_netopir17.pdf
Kosor, N., 2013. Od mojih prvih srečanj z netopirji do teme za magistrsko nalogo. Glej, netopir! l. 10, št.1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Glej_netopir17.pdf
Zidar, S. in sod., 2013. Nove najdbe netopirjev v sklopu projekta “Življenje ponoči”. Glej, netopir! l. 10, št.1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Glej_netopir17.pdf
Kotnik, J. in Kosor, N., 2013. Številčnost in izletavanje malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros) iz cerkve V Zideh v letih 2012 in 2013. Glej, netopir! l. 10, št.1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Glej_netopir17.pdf

Zidar, S., 2013. Zaključek projektnih terenov s čistilno akcijo cerkva in piknikom. Glej, netopir! l. 10, št.1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Glej_netopir17.pdf
Zidar, S., 2013. ZAKLJUČEK TERENOV ŽIVLJENJA PONOČI. TRDOŽIV: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, letnik 2, številka 2.
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/TRDOZIV/Trdoziv_04_web.pdf

Zagmajster, M., 2013: Terensko delo z netopirji. TRDOŽIV: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, letnik 2, številka 1
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/TRDOZIV/Trdoziv03_splet.pdf
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007).
IUCN - CMP Unified Classification of Direct Threats (Version 3.2): http://www.iucnredlist.org/documents/Dec_2012_ Guidance_Threats_Classification_Scheme.pdf

 
aktualno.html